banner
Kas 22, 2018
45 Görüntüleme
0 0

ŞİHÂBÜDDÎN AHMED BİN ALİ

Written by
banner

Evliyânın büyüklerinden. Doğum târihi ve yeri bilinmemektedir. 1561 (H.969) senesinde vefât etti. Tasavvuf yolunu, Şerîf Ali bin Meymûn ve onun talebesi, aynı zamanda halîfesi olan Şeyh Muhammed bin Arâk’dan öğrendi. Şâfiî mezhebinde idi. Minhâc isimli eseri ezberledi. Uzun süre Kudüs’deki Dâvûd aleyhisselâmın makâmında hizmette bulundu.

Şihâbüddîn Ahmed, ilk önceleri nahiv ilmini bilmiyordu. Birgün Mescid-i Aksâ’da tek başına bir bölümde otururken, Resûl-i ekremin mübârek rûhâniyetleri ona göründü. Resûl-i ekrem; “Ey Ahmed! Nahiv ilmini öğren” buyurdu. O da; “Yâ Resûlallah, nahiv ilmini bana öğret” dedi. Resûlullah efendimiz, ona nahiv ilminin temel kâidelerinden bâzı şeyler öğretti. Sonra Resûl-i ekrem oradan ayrıldı. O da Resûlullah’ın sallallahü aleyhi ve sellem peşinden kapıya kadar gitti ve “Essalâtü vesselâmu aleyke yâ Resûlullah!” dedi. Hâlbuki, Resûlullah kelimesinin başına nidâ harfi olan “Yâ” gelince, lâm harfi ötre ile değil, üstün ile okunur. O, ötre ile okuyunca, Resûl-i ekrem ona dönüp; “Ben sana hatâ yapmayacağın bilgileri öğretmedim mi?”Yâ Resûlallah” de!” buyurdu. Şihâbüddîn Ahmed, o günden sonra nahiv ilmi ile meşgûl olmaya başladı.

Talebe yetiştirmeye başlayan Şihâbüddîn’in dergâhı, ilim tâliblileri ile dolup taştı. Onun dergâhı,Beyt-i Makdîs civârında bulunanDücânî köyünde idi. Birgün Dâvûd aleyhisselâmın rûhâniyeti ona göründü. O zaman Dâvûd aleyhisselâmın makâm-ı şerîfi, Kudüs’ün arka taraflarında, hıristiyanların elinde bulunan bir yerde idi. Dâvûd aleyhisselâm ona; “Ey Ahmed! Beni kurtar!” buyurdu. Şihâbüddîn Ahmed derhâl oraya gitti ve Dâvûd aleyhisselâmın makâm-ı şerîfinin bulunduğu yere yerleşti. Oranın hizmetlerini gördü. Oranın hizmetlerini daha sonra hep onun soyundan gelenler yaptı.

 

KAYNAKLAR

1) CâmiuKerâmât-il-Evliyâ; c.1, s.330

2) İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; c.14, s.374

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bölge - Şehir
İsrail · Kudüs
banner

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir